چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب )

در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
     
از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:
كشور مبداء: كشور مقصد:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
دوشنبه
Monday
1396/01/07
2017/03/27
12:0016:307274
تابان
TABAN
بوئينگ 757-200
BOUING 757-200
استانبول - تهران
IST - THR
3,500,000 V - 1 Year 8 نفر On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1396/01/07
2017/03/27
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
6,500,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1396/01/08
2017/03/28
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,900,000 V - 1 Year 1 نفر On Time  
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/30 21:40:00
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/31 21:40:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/02 21:40:00
12,900,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
12,900,000 W - 8 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/01/09
2017/03/29
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,100,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/01 21:40:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/02 21:40:00
9,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/03 21:40:00
9,950,000 Q - 7 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
9,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/05 21:40:00
پنجشنبه
Thursday
1396/01/10
2017/03/30
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
2,500,000 V - 1 Year 5 نفر On Time  
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/02 21:40:00
10,900,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
10,900,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
10,900,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/05 21:40:00
10,900,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/06 21:40:00
جمعه
Friday
1396/01/11
2017/03/31
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
5,900,000 V - 1 Year 2 نفر On Time  
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/02 21:40:00
8,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 N - 5 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
8,950,000 P - 6 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/05 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/06 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/07 21:40:00
شنبه
Saturday
1396/01/12
2017/04/01
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
1,900,000 V - 1 Year 3 نفر On Time  
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/05 21:40:00
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/06 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/07 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/08 21:40:00
یکشنبه
Sunday
1396/01/13
2017/04/02
19:0020:455403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 6 نفر On Time  
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/04 21:40:00
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/05 21:40:00
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/06 21:40:00
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/07 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/08 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/09 21:40:00
سه شنبه
Tuesday
1396/01/15
2017/04/04
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
8,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1396/01/16
2017/04/05
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
9,400,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1396/01/17
2017/04/06
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
9,900,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1396/01/18
2017/04/07
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
9,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
شنبه
Saturday
1396/01/19
2017/04/08
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
5,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time  
یکشنبه
Sunday
1396/01/20
2017/04/09
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
5,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time  
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):