چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب)

توجه : در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزرو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید.

تذکر:
- تمامی پروازهای تهران از فرودگاه امام خمینی(ره)، استانبول از فرودگاه آتاترک و آنتالیا از فرودگاه دنیزلی انجام میشود.
- جهت خرید مسیر یکطرفه لطفا کلاس پروازی V را انتخاب نمایید.
- جهت خرید مسیر دو طرفه نسبت به روز برگشت از کلاس پروازی های M, N, P, Q, W استفاده نمایید.
- لطفاً در مرحله بعد (ورود اطلاعات مسافرین) زبان سیستم خود را به هیچ عنوان از En به زبان دیگر تغییر ندهید. سیستم بطور اتوماتیک در باکس فارسی، فارسی و در باکس انگلیسی، انگلیسی تایپ میکند.
- در صورت اشتباه وارد کردن نام مسافرین رزرو شما نامعتبر و عواقب آن متوجه رزرو کننده خواهد بود.

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
   
از تاریخ: تا تاریخ:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت پروازخط هواییمسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
سه شنبه
Tuesday
1396/07/25
2017/10/17
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/10/22 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 3 نفر On Time 2017/10/23 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 3 نفر On Time 2017/10/24 23:20:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/07/26
2017/10/18
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
3,600,000 V - 1 Year 1 نفر On Time یکطرفه oneway
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/10/22 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 1 نفر On Time 2017/10/23 23:20:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/10/24 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 3 نفر On Time 2017/10/25 23:20:00
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/10/21 23:20:00
پنجشنبه
Thursday
1396/07/27
2017/10/19
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
3,400,000 V - 1 Year 3 نفر On Time یکطرفه oneway
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/10/22 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 3 نفر On Time 2017/10/23 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 7 نفر On Time 2017/10/24 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 5 نفر On Time 2017/10/25 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 7 نفر On Time 2017/10/26 23:20:00
جمعه
Friday
1396/07/28
2017/10/20
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
3,300,000 V - 1 Year 1 نفر On Time یکطرفه oneway
9,950,000 M - 4 Days 5 نفر On Time 2017/10/23 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 7 نفر On Time 2017/10/24 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/10/25 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 7 نفر On Time 2017/10/26 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 7 نفر On Time 2017/10/27 23:20:00
شنبه
Saturday
1396/07/29
2017/10/21
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 1 نفر On Time یکطرفه oneway
10,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/10/24 23:20:00
10,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/10/25 23:20:00
10,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/10/26 23:20:00
10,950,000 Q - 7 Days 7 نفر On Time 2017/10/27 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/10/28 23:20:00
یکشنبه
Sunday
1396/07/30
2017/10/22
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
11,950,000 M - 4 Days 6 نفر On Time 2017/10/25 23:20:00
11,950,000 N - 5 Days 6 نفر On Time 2017/10/26 23:20:00
11,950,000 P - 6 Days 3 نفر On Time 2017/10/27 23:20:00
11,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/10/28 23:20:00
11,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/10/29 23:20:00
دوشنبه
Monday
1396/08/01
2017/10/23
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/10/26 23:20:00
10,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/10/27 23:20:00
10,950,000 P - 6 Days 7 نفر On Time 2017/10/28 23:20:00
10,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/10/29 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/10/30 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/08/02
2017/10/24
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 M - 4 Days 1 نفر On Time 2017/10/27 23:20:00
10,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/10/28 23:20:00
10,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/10/29 23:20:00
10,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/10/30 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/10/31 23:20:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/08/03
2017/10/25
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,500,000 M - 4 Days 7 نفر On Time 2017/10/28 23:20:00
10,500,000 N - 5 Days 6 نفر On Time 2017/10/29 23:20:00
10,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/10/30 23:20:00
10,500,000 Q - 7 Days 7 نفر On Time 2017/10/31 23:20:00
10,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/01 23:20:00
پنجشنبه
Thursday
1396/08/04
2017/10/26
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/10/29 23:20:00
10,500,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/10/30 23:20:00
10,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/10/31 23:20:00
10,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/01 23:20:00
10,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/02 23:20:00
جمعه
Friday
1396/08/05
2017/10/27
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/10/30 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/10/31 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/11/01 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/02 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/03 23:20:00
شنبه
Saturday
1396/08/06
2017/10/28
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/10/31 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/11/01 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/11/02 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/03 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/04 23:20:00
یکشنبه
Sunday
1396/08/07
2017/10/29
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/11/01 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/11/02 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 7 نفر On Time 2017/11/03 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/04 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/05 23:20:00
دوشنبه
Monday
1396/08/08
2017/10/30
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/11/02 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/11/03 23:20:00
9,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/11/04 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/05 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/06 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/08/09
2017/10/31
19:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/11/03 23:20:00
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/11/04 23:20:00
9,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/11/06 23:20:00
9,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/11/07 23:20:00
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):