چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب)

توجه : در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزرو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید.

تذکر:
- تمامی پروازهای تهران از فرودگاه امام خمینی(ره)، استانبول از فرودگاه آتاترک و آنتالیا از فرودگاه دنیزلی انجام میشود.
- جهت خرید مسیر یکطرفه لطفا کلاس پروازی V را انتخاب نمایید.
- جهت خرید مسیر دو طرفه نسبت به روز برگشت از کلاس پروازی های M, N, P, Q, W استفاده نمایید.
- لطفاً در مرحله بعد (ورود اطلاعات مسافرین) زبان سیستم خود را به هیچ عنوان از En به زبان دیگر تغییر ندهید. سیستم بطور اتوماتیک در باکس فارسی، فارسی و در باکس انگلیسی، انگلیسی تایپ میکند.
- در صورت اشتباه وارد کردن نام مسافرین رزرو شما نامعتبر و عواقب آن متوجه رزرو کننده خواهد بود.

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
   
از تاریخ: تا تاریخ:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت پروازخط هواییمسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
یکشنبه
Sunday
1396/05/29
2017/08/20
15:00

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
V - 1 Year تكمیل ظرفیت On Time یکطرفه oneway
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/23 18:50:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/26 18:50:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/27 18:30:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/26 02:10:00
دوشنبه
Monday
1396/05/30
2017/08/21
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
5,400,000 V - 1 Year 1 نفر On Time یکطرفه oneway
دوشنبه
Monday
1396/05/30
2017/08/21
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
11,950,000 M - 4 Days 4 نفر On Time 2017/08/24 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/05/31
2017/08/22
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
V - 1 Year تكمیل ظرفیت On Time یکطرفه oneway
11,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/26 02:10:00
11,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/26 18:50:00
11,950,000 P - 6 Days 5 نفر On Time 2017/08/27 18:30:00
11,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/28 18:50:00
11,950,000 W - 8 Days 6 نفر On Time 2017/08/29 18:50:00
سه شنبه
Tuesday
1396/05/31
2017/08/22
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/28 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 1 نفر On Time 2017/08/29 23:20:00
11,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/27 23:20:00
12,950,000 M - 4 Days 2 نفر On Time 2017/08/25 23:20:00
12,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/26 23:20:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/06/01
2017/08/23
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/27 18:30:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/28 18:50:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/29 18:50:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/30 18:50:00
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/26 18:50:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/06/01
2017/08/23
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/27 23:20:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/28 23:20:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/29 23:20:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/30 23:20:00
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/26 23:20:00
پنجشنبه
Thursday
1396/06/02
2017/08/24
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
6,400,000 V - 1 Year 3 نفر On Time یکطرفه oneway
10,950,000 N - 5 Days 1 نفر On Time 2017/08/28 18:50:00
11,500,000 P - 6 Days 1 نفر On Time 2017/08/29 18:50:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/30 18:50:00
11,950,000 W - 8 Days 2 نفر On Time 2017/08/31 18:50:00
پنجشنبه
Thursday
1396/06/02
2017/08/24
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/27 23:20:00
10,950,000 N - 5 Days 7 نفر On Time 2017/08/28 23:20:00
11,950,000 P - 6 Days 1 نفر On Time 2017/08/29 23:20:00
11,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time 2017/08/30 23:20:00
11,950,000 W - 8 Days 1 نفر On Time 2017/08/31 23:20:00
جمعه
Friday
1396/06/03
2017/08/25
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/28 23:20:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/29 23:20:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/30 23:20:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/31 23:20:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/09/01 23:20:00
جمعه
Friday
1396/06/03
2017/08/25
23:20

EP
510
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 6 نفر On Time 2017/08/28 18:50:00
9,950,000 N - 5 Days 3 نفر On Time 2017/08/29 18:50:00
11,950,000 P - 6 Days 5 نفر On Time 2017/08/30 18:50:00
11,950,000 Q - 7 Days 4 نفر On Time 2017/08/31 18:50:00
12,950,000 W - 8 Days 6 نفر On Time 2017/09/02 02:10:00
شنبه
Saturday
1396/06/04
2017/08/26
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 3 نفر On Time 2017/08/29 18:50:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/30 18:50:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/09/02 18:50:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/08/31 18:50:00
12,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time 2017/09/02 02:10:00
شنبه
Saturday
1396/06/04
2017/08/26
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
9,950,000 M - 4 Days 1 نفر On Time 2017/08/29 23:20:00
10,950,000 N - 5 Days 4 نفر On Time 2017/08/30 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 8 نفر On Time 2017/09/02 23:20:00
11,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/31 23:20:00
12,950,000 Q - 7 Days 5 نفر On Time 2017/09/01 23:20:00
یکشنبه
Sunday
1396/06/05
2017/08/27
15:00

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 M - 4 Days 5 نفر On Time 2017/08/30 18:50:00
11,950,000 Q - 7 Days 8 نفر On Time 2017/09/02 18:50:00
11,950,000 W - 8 Days 7 نفر On Time 2017/09/03 18:30:00
12,500,000 N - 5 Days 8 نفر On Time 2017/08/31 18:50:00
12,950,000 P - 6 Days 3 نفر On Time 2017/09/02 02:10:00
یکشنبه
Sunday
1396/06/05
2017/08/27
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/30 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 7 نفر On Time 2017/09/03 23:20:00
11,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/31 23:20:00
11,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/02 23:20:00
12,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/01 23:20:00
دوشنبه
Monday
1396/06/06
2017/08/28
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/09/03 18:30:00
10,950,000 W - 8 Days 2 نفر On Time 2017/09/04 18:50:00
11,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/31 18:50:00
12,950,000 N - 5 Days 3 نفر On Time 2017/09/02 02:10:00
12,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/09/02 18:50:00
دوشنبه
Monday
1396/06/06
2017/08/28
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 Q - 7 Days 7 نفر On Time 2017/09/03 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/04 23:20:00
11,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/08/31 23:20:00
12,950,000 N - 5 Days 5 نفر On Time 2017/09/01 23:20:00
12,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/02 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/06/07
2017/08/29
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/04 18:50:00
11,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time 2017/09/05 18:50:00
11,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/03 18:30:00
12,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/02 02:10:00
12,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time 2017/09/02 18:50:00
سه شنبه
Tuesday
1396/06/07
2017/08/29
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/04 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days 8 نفر On Time 2017/09/05 23:20:00
11,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/03 23:20:00
12,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/01 23:20:00
12,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/02 23:20:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/06/08
2017/08/30
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time 2017/09/03 18:30:00
10,950,000 P - 6 Days 1 نفر On Time 2017/09/04 18:50:00
10,950,000 Q - 7 Days 5 نفر On Time 2017/09/05 18:50:00
10,950,000 W - 8 Days 5 نفر On Time 2017/09/06 18:50:00
11,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/09/02 18:50:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/06/08
2017/08/30
20:30

I3
6603
تهران - استانبول
THR - IST
10,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/03 23:20:00
10,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time 2017/09/04 23:20:00
10,950,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time 2017/09/05 23:20:00
10,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/06 23:20:00
11,950,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time 2017/09/02 23:20:00
پنجشنبه
Thursday
1396/06/09
2017/08/31
15:20

EP
512
تهران - استانبول
THR - IST
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time 2017/09/05 18:50:00
10,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time 2017/09/03 18:30:00
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):