چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب )

توجه : در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزرو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید.

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
     
از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:
كشور مبداء: كشور مقصد:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
پنجشنبه
Thursday
1396/02/07
2017/04/27
23:5501:555403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 1 نفر On Time  
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/30 22:40:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/01 22:40:00
جمعه
Friday
1396/02/08
2017/04/28
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
2,900,000 V - 1 Year 3 نفر On Time  
8,500,000 B - 3 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/30 22:40:00
7,500,000 M - 4 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/01 22:40:00
7,500,000 N - 5 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/02 23:20:00
7,500,000 P - 6 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/03 22:40:00
8,500,000 Q - 7 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,500,000 W - 8 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
شنبه
Saturday
1396/02/09
2017/04/29
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,650,000 V - 1 Year 1 نفر On Time  
8,500,000 D - 2 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/04/30 22:40:00
8,500,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/01 22:40:00
7,500,000 M - 4 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/02 23:20:00
7,500,000 N - 5 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/03 22:40:00
8,500,000 P - 6 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,500,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
7,500,000 W - 8 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
یکشنبه
Sunday
1396/02/10
2017/04/30
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 4 نفر On Time  
8,500,000 D - 2 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/01 22:40:00
7,950,000 B - 3 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/02 23:20:00
7,950,000 M - 4 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/03 22:40:00
8,950,000 N - 5 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,950,000 P - 6 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 W - 8 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
یکشنبه
Sunday
1396/02/10
2017/04/30
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,600,000 V - 1 Year 6 نفر On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1396/02/11
2017/05/01
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 7 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/02 23:20:00
7,950,000 B - 3 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/03 22:40:00
8,950,000 M - 4 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,950,000 N - 5 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
8,500,000 P - 6 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
دوشنبه
Monday
1396/02/11
2017/05/01
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1396/02/12
2017/05/02
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 5 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/03 22:40:00
8,500,000 B - 3 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,950,000 M - 4 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
8,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/02/12
2017/05/02
23:2003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
5,800,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1396/02/13
2017/05/03
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
8,500,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 02:55:00
8,500,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
8,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 N - 5 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/02/13
2017/05/03
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1396/02/14
2017/05/04
23:5501:555403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 8 نفر On Time  
8,500,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/05 23:20:00
8,500,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
جمعه
Friday
1396/02/15
2017/05/05
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
2,950,000 V - 1 Year 3 نفر On Time  
8,500,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/06 23:20:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
8,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
8,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
جمعه
Friday
1396/02/15
2017/05/05
02:5505:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
5,800,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1396/02/15
2017/05/05
23:2003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
6,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
شنبه
Saturday
1396/02/16
2017/05/06
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,450,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/07 22:40:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
شنبه
Saturday
1396/02/16
2017/05/06
23:2003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
7,100,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
یکشنبه
Sunday
1396/02/17
2017/05/07
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,400,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/08 22:40:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/14 22:40:00
یکشنبه
Sunday
1396/02/17
2017/05/07
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1396/02/18
2017/05/08
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,250,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/09 23:20:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/14 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/15 22:40:00
دوشنبه
Monday
1396/02/18
2017/05/08
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1396/02/19
2017/05/09
20:4501:305403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,650,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/10 22:40:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
8,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/14 22:40:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/15 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/16 23:20:00
سه شنبه
Tuesday
1396/02/19
2017/05/09
23:2003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
7,100,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1396/02/20
2017/05/10
20:1021:405403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,300,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 02:55:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/14 22:40:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/15 22:40:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/16 23:20:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/17 22:40:00
چهارشنبه
Wednesday
1396/02/20
2017/05/10
22:4003:305404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1396/02/21
2017/05/11
23:5501:555403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,650,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
7,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/12 23:20:00
7,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/13 23:20:00
7,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/14 22:40:00
7,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/15 22:40:00
7,950,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/16 23:20:00
7,950,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/17 22:40:00
7,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/05/19 02:55:00
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):