چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب )

در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
     
از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:
كشور مبداء: كشور مقصد:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
سه شنبه
Tuesday
1395/12/10
2017/02/28
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,300,000 V - 1 Year 4 نفر On Time  
9,950,000 B - 3 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/02 21:45:00
11,900,000 M - 4 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/03 21:40:00
9,500,000 N - 5 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/04 21:45:00
9,500,000 P - 6 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/05 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/06 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/07 21:45:00
چهارشنبه
Wednesday
1395/12/11
2017/03/01
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,900,000 V - 1 Year 4 نفر On Time  
9,950,000 D - 2 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/02 21:45:00
پنجشنبه
Thursday
1395/12/12
2017/03/02
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
6,500,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1395/12/13
2017/03/03
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
8,500,000 M - 4 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/06 21:40:00
8,500,000 N - 5 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/07 21:45:00
8,500,000 P - 6 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
7,500,000 W - 8 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
شنبه
Saturday
1395/12/14
2017/03/04
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
2,950,000 V - 1 Year 3 نفر On Time  
6,950,000 D - 2 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/05 21:40:00
6,950,000 B - 3 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/06 21:40:00
6,950,000 M - 4 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/07 21:45:00
6,950,000 N - 5 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
6,950,000 P - 6 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/09 21:45:00
6,950,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
6,950,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/11 21:45:00
شنبه
Saturday
1395/12/14
2017/03/04
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
6,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
یکشنبه
Sunday
1395/12/15
2017/03/05
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 8 نفر On Time  
7,500,000 E - 1 Day 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/05 21:40:00
7,500,000 D - 2 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/06 21:40:00
7,500,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/07 21:45:00
7,500,000 M - 4 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/09 21:45:00
7,500,000 P - 6 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
7,500,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/11 21:45:00
7,500,000 W - 8 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/12 21:40:00
یکشنبه
Sunday
1395/12/15
2017/03/05
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
5,900,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1395/12/16
2017/03/06
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
8,950,000 E - 1 Day 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/06 21:40:00
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/07 21:45:00
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/09 21:45:00
8,950,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
9,500,000 P - 6 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/11 21:45:00
8,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/12 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/13 21:40:00
دوشنبه
Monday
1395/12/16
2017/03/06
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,900,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1395/12/17
2017/03/07
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/09 21:45:00
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/11 21:45:00
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/12 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/13 21:40:00
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/14 21:45:00
سه شنبه
Tuesday
1395/12/17
2017/03/07
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1395/12/18
2017/03/08
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 4 نفر On Time  
8,950,000 E - 1 Day 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/08 21:40:00
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/09 21:45:00
8,950,000 B - 3 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/10 21:40:00
9,500,000 M - 4 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/11 21:45:00
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/12 21:40:00
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/13 21:40:00
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/14 21:45:00
7,500,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/03/15 21:40:00
چهارشنبه
Wednesday
1395/12/18
2017/03/08
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1395/12/19
2017/03/09
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 6 نفر On Time  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
پنجشنبه
Thursday
1395/12/19
2017/03/09
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1395/12/20
2017/03/10
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,500,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
8,950,000 E - 1 Day 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/12/21
2017/03/11
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,500,000 V - 1 Year 5 نفر On Time  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/12/21
2017/03/11
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
یکشنبه
Sunday
1395/12/22
2017/03/12
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,500,000 V - 1 Year 5 نفر On Time  
8,950,000 E - 1 Day 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1395/12/22
2017/03/12
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1395/12/23
2017/03/13
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
5,000,000 V - 1 Year 3 نفر On Time  
8,950,000 E - 1 Day 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 D - 2 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 P - 6 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
8,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
دوشنبه
Monday
1395/12/23
2017/03/13
21:4022:405404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
4,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):