چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب)

توجه : در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزرو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید.

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
     
از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:
كشور مبداء: كشور مقصد:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
چهارشنبه
Wednesday
1396/04/07
2017/06/28
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
V - 1 Year تكمیل ظرفیت On Time  
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/07/01 23:20:00
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/07/02 22:40:00
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/07/03 22:40:00
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/07/04 23:20:00
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز 2017/07/05 22:40:00
پنجشنبه
Thursday
1396/04/08
2017/06/29
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,400,000 V - 1 Year 1 نفر On Time  
9,950,000 M - 4 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
جمعه
Friday
1396/04/09
2017/06/30
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,100,000 V - 1 Year 2 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1396/04/10
2017/07/01
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
V - 1 Year تكمیل ظرفیت On Time  
9,500,000 M - 4 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,950,000 Q - 7 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1396/04/11
2017/07/02
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
V - 1 Year تكمیل ظرفیت On Time  
9,500,000 M - 4 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
دوشنبه
Monday
1396/04/12
2017/07/03
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,750,000 V - 1 Year 2 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
P - 6 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
سه شنبه
Tuesday
1396/04/13
2017/07/04
20:3022:006603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
M - 4 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
چهارشنبه
Wednesday
1396/04/14
2017/07/05
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,050,000 V - 1 Year 6 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 7 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
پنجشنبه
Thursday
1396/04/15
2017/07/06
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 7 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
جمعه
Friday
1396/04/16
2017/07/07
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 7 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1396/04/17
2017/07/08
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,900,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1396/04/18
2017/07/09
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,900,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
9,500,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 N - 5 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 P - 6 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,500,000 W - 8 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
دوشنبه
Monday
1396/04/19
2017/07/10
19:4021:106603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,900,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
9,950,000 M - 4 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
9,950,000 N - 5 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
سه شنبه
Tuesday
1396/04/20
2017/07/11
20:3022:006603
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
4,100,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):