جهت دریافت شناسه و رمز خود می‌بایست كد ملی و پست الكترونیكی خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌اید، در بخش زیر وارد نمایید.
  كد ملی: 
  پست الكترونیكی: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمين روياهای طلایی مي‌باشد.