فرم استرداد وجه

توجه: لطفاً فرم زیر را در سربرگ آژانس / شرکت خود قرار داده و از طریق راههای زیر:

1_ آدرس ایمیل info[at]ist24.ir

2_ شماره تلگرام09385382311

3_ شماره فکس 02188531430

ارسال فرمایید.

تذکر:

1_ ارسال فرم بدون مهر و امضا فاقد اعتبار میباشد.

2_ صرفا ارسال فرم به منزله تایید درخواست کنسلی نمیباشد و حتما با مسئول مربوطه هماهنگی به عمل آورید.

دریافت فرم استرداد وجه