تغییر ساعت پروازی آتا در مسیر تهران استانبول تهران بازگشت

با سلام

احتراما بدین وسیله باطلاع میرساند تغییر ساعت پروازهای آتا در مسیر امام - استانبول - امام از تاریخ 1396/05/30 لغایت 1396/06/31 به شرح ذیل میباشد.

 ساعت ورود  ساعت خروج  شماره پرواز  مسیر
 22:20  20:30  6603  امام - استانبول
 04:20  23:20  6604  استانبول - امام

 

                       با تشکر

تاریخ خبر:  1396/05/29