آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمين روياهای طلایی

Gardeshgaran Agency

فهرست آزمايشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فهرست آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مسافران خروجی از کشور ۷۲ ساعت قبل از پرواز به روز رسانی و به شرح زیر اعلام می گردد

تهران

 • آزمایشگاه ونک
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس
 • آزمایشگاه بیمارستان رسالت
 • آزمایشگاه بیمارستان دی
 • آزمایشگاه بیمارستان آرمین

کرج

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد

مشهد

 • آزمایشگاه نیکان
 • آزمایشگاه دکتر اکبرزاده

شیراز

 • آزمایشگاه راز

اصفهان

 • آزمایشگاه نوبل

رشت

 • آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس

همدان

 • آزمایشگاه فرزان
واژه‌های کلیدی:  آزمايشگاه, کرونا, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, مسافران خروجی
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱