آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمين روياهای طلایی

Gardeshgaran Agency

راه اندازی پرواز چارتر تهران - دالامان

فول چارتر پرواز هواپیمایی معراج در مسیر تهران - دالامان

راه اندازی پرواز چارتر تهران - دالامان (ترکیه) با هواپیمایی معراج از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ به صورت فول چارتر

واژه‌های کلیدی:  چارتر, پرواز, معراج, هواپیمایی معراج, ترکیه, دالامان, فول چارتر
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱